Rozdział 42 - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Za czasów tego świętego brata Piotra żył święty brat Konrad z Offidy, który mieszkał wraz z towarzyszami w klasztorze w Forano, w dzielnicy ankońskiej. Rzeczony brat Konrad udał się raz do lasu rozmyślać o Bogu, a brat Piotr poszedł tajemnie za nim, by widzieć, co mu się zdarzy. Brat Konrad zaczął się modlić i prosić naj pobożniej i naj pokorniej Dziewicy Maryi, by u błogosławionego Synaczka swego tę wyjednała mu łaskę, iżby uczuł odrobinę tej słodyczy, którą czuł święty Szymon w dniu oczyszczenia, kiedy dzierżył na ręku Jezusa, Zbawiciela błogosławionego. Po tej modlitwie wysłuchała go miłosierna Dziewica Maryja: bo oto zjawiła mu się Królowa Niebios z Synaczkiem błogosławionym na ręku, w ogromnej światła jasności. Zbliżywszy się do brata Konrada położyła mu Synaczka błogosławionego na ręku. A ów, wziąwszy Go, uścisnął i ucałował, i przytulił do piersi, omdlewając i rozpływając się w miłości Bożej i w niewysłowionym pocieszeniu. Również brat Piotr, który wszystko widział z ukrycia, czuł w duszy ogromną słodycz i pociechę. Kiedy Dziewica Maryja odeszła od brata Konrada, wrócił brat Piotr spiesznie do klasztoru, by nie był przez niego widziany. Atoli potem, kiedy brat Konrad wrócił do głębi rozradowany i wesoły, rzekł doń brat Piotr: „O niebiański, wielkiej dziś doznałeś pociechy”. Rzekł brat Konrad: „Cóż to jest, o czym mówisz, bracie Piotrze? I cóż wiesz o tym, czego doświadczyłem?” „Wiem ja dobrze, wiem ja dobrze - rzekł brat Piotr - że nawiedziła cię Dziewica Maryja z Synaczkiem błogosławionym.” Wówczas brat Konrad, który będąc prawdziwie pokorny, pragnął zataić, że jest w łasce u Boga, prosił go, by nie mówił o tym nikomu. I odtąd łączyła ich tak wielka miłość, że zdali się w rzeczy wszelkiej jedno mieć serce i duszę jedną.

A raz w klasztorze Siruolo ów brat Konrad uzdrowił swoją modlitwą kobietę opętaną od diabła, modląc się za nią noc całą. Kiedy zjawiła się jej matka, uciekł rano, by lud go nie znalazł i nie uczcił.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Charakter Kwiatków... - brak dydaktyzmu, prostota, radość
2  Założenia franciszkanizmu
3  Święty Franciszek z Asyżu - życiorysKomentarze
artykuł / utwór: Rozdział 42    Tagi: