Rozdział 30 - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
I nie tylko tam, lecz i w całym Asyżu był dnia tego płacz taki nad męką Chrystusa, że nigdy podobnego nie było.

I kiedy lud zbudował się tak, i pocieszył czynem świętego Franciszka i brata Rufina, święty Franciszek odział brata Rufina i siebie.

I odziani wrócili do klasztoru Porcjunkuli, chwaląc i sławiąc Boga, że dał im łaskę pokonania samych siebie, pogardzenia sobą, zbudowania owczarni Chrystusa dobrym przykładem i okazania, jak gardzić światem należy.

Dnia owego cześć ludu dla nich tak wzrosła, że czuł się szczęśliwy, kto dotknąć mógł rąbka ich szaty.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Jan Paweł II o św. Franciszku z Asyżu
2  Charakter Kwiatków... - brak dydaktyzmu, prostota, radość
3  Założenia franciszkanizmuKomentarze
artykuł / utwór: Rozdział 30    Tagi: